Mensen maken Noord

Organisatie

Fonds voor Noord is een initiatief van de Cultuurtafel Noord. Het fonds wordt mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Deze laatste twee partijen waren eerder betrokken bij de totstandkoming van het Fonds voor Oost, Fonds voor Zuidoost, Fonds voor West, Fonds voor Zuid en het Fonds voor Nieuw-West. Lokale particulieren, bedrijven en andere fondsen worden actief door Fonds voor Noord benaderd om de projecten te ondersteunen maar ook om de financiële continuïteit van het fonds te waarborgen.

Het Fonds voor Noord is een fonds op naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit betekent dat het fonds de ANBI status heeft en gebruik mag maken van de kennis en expertise van het Cultuurfonds.

Buurtcomité

Sinds oktober 2018 kunnen bewoners uit Amsterdam Noord een aanvraag indienen bij het Fonds voor Noord. Deze aanvragen worden beoordeeld door het Fonds voor Noord buurtcomité. Het buurtcomité bestaat momenteel uit 7 enthousiaste leden die allen wonen en/of werken in de verschillende wijken van Noord. De buurtcomitéleden werken volgens de richtlijnen die hier Richtlijnen Buurtcomite 2020 zijn opgesteld.

Op dit moment wordt het buurtcomité gevormd door:

Melchior Bussink (de Bongerd)

Eva van Dijk (Noordelijke Ij-oevers)

Hans Heerema (Floradorp)

Ester Verhoeven (Floradorp)

Sara Liz van Til (Vogelbuurt)

Het buurtcomité wordt bijgestaan door Barbara de Meijere, lokale coördinator van Fonds voor Noord.

Iedere eerste (soms tweede) maandag van de maand komt het buurtcomité bijeen om de aanvragen van de maand ervoor de bespreken en te beoordelen.

Lijkt het je leuk om je aan te sluiten bij het buurtcomité en mee te denken over mooie projecten in Amsterdam Noord? Stuur dan een mailtje naar info@.fondsvoornoord.nl met een korte motivatie en je CV.

Initiatiefnemers:
Beheerd door: