Mensen maken Noord

Procedure

Elke bewoner met een goed idee voor Noord kan vanaf 1 oktober 2018 een aanvraag doen bij het Fonds voor Noord. We willen de manier waarop je kunt aanvragen dan ook zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk houden. Kom je er als aanvrager niet uit of wil je meer weten over het buurtfonds, dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen. Wij gaan graag met je in gesprek.

Hoe gaat een aanvraag in z’n werk?

1) aanvraag
Beantwoord de tien vragen bij Direct aanvragen en mail ze naar Fonds voor Noord: info@fondsvoornoord.nl.

2) ontvangst 
Fonds voor Noord stuurt een ontvangstbevestiging en checkt de volledigheid van je aanvraag en vraagt zo nodig aanvullende informatie.

3) beoordeling
Het buurtcomité komt elke eerste week van de maand bijeen om te beslissen. De week erna krijg je de uitslag.

4) beslissing
Het buurtcomité kan drie dingen beslissen:

Afwijzing: De aanvraag past niet bij het Fonds voor Noord. Je ontvangt een afwijzing per mail.

Advies: Het comité brengt je eenmalig – via een doorverwijzing – met andere partijen in contact die kunnen helpen met je project, of geeft advies over (de aanpak van) je aanvraag. Je ontvangt hierover per email bericht.

Toekenning: Het comité kent (een deel van) de aanvraag toe. Je krijgt hiervan een bevestiging.

Wanneer de aanvrager geïnteresseerd is in crowdfunding dan verzorgen wij de introductie bij Voor Je Buurt (voorjebuurt.nl). Dit is zowel bij een toekenning als een afwijzing mogelijk. Om je project (deels) gefinancierd te krijgen zet je met Voor Je Buurt een crowdfundingcampagne op. Zij geven een korte workshop en helpen je met het opzetten van de campagne om zo extra financiële middelen en draagvlak voor je project te werven.

5) toekenning
Als er geld wordt toegekend, ontvang je een mail van Fonds voor Noord met dit besluit. In de mail worden het bedrag en de betalingsvoorwaarden bevestigd. 50% van het toegekende bedrag wordt na veertien dagen op je rekening gestort, 50% ontvang je na afloop van het project. Dit gebeurt nadat je een financieel overzicht met (kopietjes) van alle bonnen en facturen hebt opgestuurd naar info@www.fondsvoornoord.nl

Klachtenprocedure
Fonds voor Noord valt onder Stichting Mensen Maken Amsterdam. Bij Stichting Mensen Maken Amsterdam werken we niet met een bezwaarprocedure. We gaan met je in gesprek als hier behoefte aan is of als je het ergens mee oneens bent. Heb je vragen of een klacht over de behandeling van je aanvraag bij een van buurtfondsen? Neem contact op met de lokale coördinator van het buurtfonds. De lokale coördinator gaat – samen met een van de buurtcomitéleden – graag met je in gesprek. Mocht je er samen met de lokale coördinator niet uitkomen, neem dan contact op met Eefke van Nuenen of Ailbhe Cunningham van Mensen Maken Amsterdam. Indien nodig kunnen zij de vraag of klacht voorleggen aan het bestuur van Stichting Mensen Maken Amsterdam.

  • doneren

  • aanvragen

  • Doen!

  • Wil je wat doen voor Fonds voor Noord? Graag! We hebben jouw hulp hard nodig. Er is als vrijwilliger dus van alles mogelijk:

  • Agenda
  • MAEX Amsterdam

  • Facebook

  • Contact

Initiatiefnemers:
Beheerd door: