Mensen maken Noord

Over Fonds voor Noord

Fonds voor Noord ondersteunt (kleinschalige) creatieve buurtinitiatieven in Amsterdam Noord. Het vergroot de betrokkenheid van buurtbewoners en versterkt de sociale, culturele samenhang in het stadsdeel.

Het Fonds biedt ondersteuning in de vorm van geld, advies en/of het leggen van contacten tussen bewoners en bedrijven, kunstenaar of culturele organisaties.

Fonds voor Noord onderscheidt zich van andere, bestaande fondsen in haar toegankelijkheid; het is laagdrempelig, simpel en snel. Iedere Noorderling met een goed idee voor zijn of haar buurt kan een aanvraag indienen, zonder ingewikkelde aanvraagprocedures.

Wat Fonds voor Noord ook anders maakt dan andere fondsen, is het feit dat de aanvragen die het fonds ontvangt, worden beoordeeld door het Fonds voor Noord Buurtcomité. Dit is een groep enthousiaste en betrokken personen die allemaal in Noord wonen en/of werken en die actief willen bijdragen aan een mooier en fijner Amsterdam Noord. Dit maakt Fonds voor Noord écht een fonds voor en door Noord.

Totstandkoming

Fonds voor Noord is een initiatief van de Cultuurtafel Noord en Stichting Mensen Maken Amsterdam. Onder deze stichting vallen ook Fonds voor Oost, Fonds voor Nieuw-West, Fonds voor West, Fonds voor Zuidoost, Fonds voor Centrum en Fonds voor Zuid. Lokale particulieren, bedrijven en andere fondsen worden actief door het buurtfonds en de stichting benaderd om de projecten te ondersteunen maar ook om de continuïteit van het fonds te waarborgen.

Voor meer informatie over Stichting Mensen Maken Amsterdam, de andere buurtfondsen en alle betrokken partners zie www.mensenmakenamsterdam.nl.

Initiatiefnemers:
Partners: