Mensen maken Noord

Over Fonds voor Noord

Fonds voor Noord ondersteunt (kleinschalige) creatieve buurtinitiatieven in Amsterdam Noord. Het vergroot de betrokkenheid van buurtbewoners en versterkt de sociale, culturele samenhang in het stadsdeel.

Het Fonds biedt ondersteuning in de vorm van geld, advies en/of het leggen van contacten tussen bewoners en bedrijven, kunstenaar of culturele organisaties.

Fonds voor Noord onderscheidt zich van andere, bestaande fondsen in haar toegankelijkheid; het is laagdrempelig, simpel en snel. Iedere Noorderling met een goed idee voor zijn of haar buurt kan een aanvraag indienen, zonder ingewikkelde aanvraagprocedures.

Wat Fonds voor Noord ook anders maakt dan andere fondsen, is het feit dat de aanvragen die het fonds ontvangt, worden beoordeeld door het Fonds voor Noord Buurtcomité. Dit is een groep enthousiaste en betrokken personen die allemaal in Noord wonen en/of werken en die actief willen bijdragen aan een mooier en fijner Amsterdam Noord. Dit maakt Fonds voor Noord écht een fonds voor en door Noord.

Totstandkoming

Fonds voor Noord is een initiatief van de Cultuurtafel Noord. Het fonds wordt mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Deze laatste twee partijen waren eerder betrokken bij de totstandkoming van het Fonds voor Oost en het Fonds voor Nieuw-West. Lokale particulieren, bedrijven en andere fondsen worden actief door Fonds voor Noord benaderd om de projecten te ondersteunen maar ook om de financiële continuïteit van het fonds te waarborgen.

Het Fonds voor Noord is een fonds op naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit betekent dat het fonds de ANBI status heeft en gebruik mag maken van de kennis en expertise van het Cultuurfonds.

  • doneren

  • aanvragen

  • Doen!

  • Wil je wat doen voor Fonds voor Noord? Graag! We hebben jouw hulp hard nodig. Er is als vrijwilliger dus van alles mogelijk:

  • Agenda
  • MAEX Amsterdam

  • Facebook

  • Contact

Initiatiefnemers:
Beheerd door: