Mensen maken Noord

Introductie

Bij Fonds voor Noord kan iedereen een aanvraag indienen. Het maximumbedrag dat je aan kunt vragen is €3.000,= (als stichting of vereniging) en €1.500,= (als privépersoon). Het is mogelijk een bedrag voor een onderdeel van je project aanvragen. Dat betekent dat de kosten voor het project hoger dan €3.000 kunnen zijn, maar dat het Fonds voor Noord maximaal met de bovengenoemde bedragen een project steunt.

De rest van de begroting kan gedekt worden door bijvoorbeeld het stadsdeel, door andere fondsen of organisaties, een eigen bijdrage of via crowdfunding. Klik hier voor een overzicht met fondsen die ook buurtprojecten ondersteunen.

Fonds voor Noord ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een prettige buurt, of zorgen voor meer sociale samenhang en participatie. Onze doelstelling is het buurtgeluk in Noord te vergroten. De initiatieven kunnen zijn op allerlei gebieden plaatsvinden: kunst, cultuur, natuur, welzijn, gezondheid, jeugd, educatie, sport en vrije tijd.

Initiatiefnemers:
Partners: