Mensen maken Noord

Introductie

Bij Fonds voor Noord kan iedereen een aanvraag indienen. Het maximumbedrag dat je aan kunt vragen is €3.000,= (als stichting of vereniging) en €1.500,= (als privépersoon). Het is mogelijk een bedrag voor een onderdeel van je project aanvragen. Dat betekent dat de kosten voor het project hoger dan €3.000 kunnen zijn, maar dat het Fonds voor Noord maximaal met de bovengenoemde bedragen een project steunt. De rest van de begroting kan gedekt worden door bijvoorbeeld het stadsdeel, door andere fondsen of organisaties, een eigen bijdrage of via crowdfunding.

Fonds voor Noord ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een prettige buurt, of zorgen voor meer sociale samenhang en participatie. Onze doelstelling is het buurtgeluk in Noord te vergroten. De initiatieven kunnen zijn op allerlei gebieden plaatsvinden: kunst, cultuur, natuur, welzijn, gezondheid, jeugd, educatie, sport en vrije tijd.

Wanneer je project meer kost dan je bij ons aanvraagt en je bent geïnteresseerd in crowdfunding, dan kan het FvN je bij Voor Je Buurt introduceren.

  • doneren

  • aanvragen

  • Doen!

  • Wil je wat doen voor Fonds voor Noord? Graag! We hebben jouw hulp hard nodig. Er is als vrijwilliger dus van alles mogelijk:

  • Agenda
  • MAEX Amsterdam

  • Facebook

  • Contact

Initiatiefnemers:
Beheerd door: