Mensen maken Noord

Deadlines voor aanvraag

Wanneer je voor het einde van de maand een aanvraagformulier instuurt dan heb je binnen twee weken uitslag. Het buurtcomité komt iedere maand bijeen (met uitzondering van augustus en december).

Dus, indienen voor de laatste dag van de maand:

Let op: Het project niet mag hebben plaatsgevonden vóórdat het buurtcomité daarover heeft kunnen besluiten.

Deadline            Vergadering 

2021

4 januari         11 januari

31 januari               8 februari

28 februari              6 maart

6 april                  12 april

30 april                   10 mei

31 mei                      7 juni

30 juni                     5 juli

31 augustus             6 september

30 september.          11 oktober

31 oktober              8 november

In augustus en december zijn er geen vergaderingen

  • doneren

  • aanvragen

  • Doen!

  • Wil je wat doen voor Fonds voor Noord? Graag! We hebben jouw hulp hard nodig. Er is als vrijwilliger dus van alles mogelijk:

  • Agenda
  • MAEX Amsterdam

  • Facebook

  • Contact

Initiatiefnemers:
Partners: