Mensen maken Noord

Criteria

Aanvragen worden beoordeeld op onderstaande punten:

 • Het project draagt bij aan de culturele en maatschappelijke ontwikkeling van de buurt en/of haar bewoners, met als belangrijkste criterium: Maak Noord eenĀ beetje mooier.

 

 • Creativiteit

 

 • Participatie van en uitvoering door (of samen met) vrijwilligers;

 

 • Het project is origineel en aanvullend op het bestaande aanbod;

 

 • Bewoners zijn actief bij het project betrokken en er is lokaal draagvlak;

 

 • Er wordt daar waar mogelijk en zinvol samengewerkt met bestaande organisaties;

 

 • Het project is financieel en organisatorisch haalbaar;

 

 • Het project vindt plaats in Amsterdam Noord;

 

 • Waar nodig en mogelijk kan worden gezocht naar aanvullende financiering;

 

Het fonds is terughoudend in het vergoeden van uren. Dat geldt ook voor bijdragen aan (herhalingen) van bestaande projecten, tenzij de aanvraag over nieuwe onderdelen gaat.

Het Fonds ondersteunt in principe geen projecten die al van start zijn gegaan op het moment van aanvraag of projecten die onderdeel uitmaken van reguliere activiteiten van in de buurt actieve organisaties. Projecten dienen binnen een termijn van een half jaar na toekenning te hebben plaatsgevonden.

 • doneren

 • aanvragen

 • Doen!

 • Wil je wat doen voor Fonds voor Noord? Graag! We hebben jouw hulp hard nodig. Er is als vrijwilliger dus van alles mogelijk:

 • Agenda
 • MAEX Amsterdam

 • Facebook

 • Contact

Initiatiefnemers:
Beheerd door: