Mensen maken Noord

Vergadering buurtcomité

Tijdens de vergadering bespreekt het buurtcomité de ingediende aanvragen. Binnen ongeveer een week ontvangen de aanvragers de uitslag van hun aanvraag.

Initiatiefnemers:
Partners: